XDEA :PAIJO & MICHAEL

Icon

Programming, TIps and Tricks, Photography, Design, Foods, Musics…

Paijo & Michael : The New Beginning

Paijo : Nggih… sampun dugi kito wonten griyo layon mriki… mugi mugi… suwargi bapak … (patzzz…) (hitted by his friend Michael)

Michael : Hey Jo, What are you doing? we have to introduce our self to them, you know?

Paijo : Oh iyo lali inyonge kiye… nggih kepareng tepangan sederek2… kula Paijo… niki rencang … (patzzz…) (hitted again)

Michael : You have to speak in english you know? coz we’re talkin in the world wide web… sshhh… (sigh)

Paijo : Gayane ngomong “landa” wong mangane bae Munthul ngomong landa. sing penting mudheng bae lah. mengko inyong ajari rika dulanan basa program… rasah khawatir… amba… pokoke amba bae lah… eh… aman maksude inyong aman… pokoke aman bae lah…

Michel : Are you sure they understand about what you’re talking about?

Paijo : Yakin lah paham…mosok wong landa bisa ngomong landa ora bisa ngomong ngapak… yen ngono ya pancen landa goblok. isih pinteran inyong bisa ngomong jawa, bisa ngomong Indonesia.. bisa ngomong landa… yes no yes no… oh yes oh no bae kok… kecil… gampil… ra susah2 lah…

Michael : sorry everyone let me introduce this “unbelievable creature” his name is paijo… (patzzz…) (paijo hit michael)

Paijo : Husss… inyong kiye jenenge dudu paijo… kiye kenalke jenenge inyong Andre… dudu paijo… ndesa temen jeneng kok paijo… (patzzz…), iki bucah nranyak banget ya maring wong tuwa… ya wis lah rika siki sing ngomong kana… karepe rika jenenge inyo sapa… paijo, paijem, painah.. sakarepe rika lah…

Michael : Jo… kayak kuwe bae nesu… piye rika kiye… (ups salah). I mean… you don’t have to be angry.  Let me introduce you to them. OK…

Paijo : karepe rika lah…

Michael : OK, this is paijo and I’m Michael..

Paijo : ngenalke apa iklan sampo pakdhe….

Michael : (ignoring paijo) And we will talk about computer programming,tips and tricks, photography, foods….

Paijo : (cut off) lha kuwe… inyong seneng temenan… inyong pengen banget lho madhang lawuh iwak ayam kayak pas dewek lunga nang jogja kae lho… enak temenan yakin… (patzzz)

Michael : Technology, Tourism, music and more…

Paijo : inyong seneng kui dolan karo mangan…. (patzzz)

Michael : Jo… aja gawe isin lah… wis ndang mulih disit… mengko digoleti mamake… mulih… mulih….

“Well… That’s the beginning of all stories here…

Filed under: Uncategorized

Pages

Archives